Сайтта ұсынылатын материалдардың ақпараттық сипатқа ғана ие екеніне және ешбір жағдайда қоғамдық оферта болып табылмайтынына назарыңызды аударамыз. Орналастырылып жатқан ақпарат міндетті түрде нақты егжей-тегжейді көрсетпейді, алайда тұрғын үй кешенінде ұсынылуы мүмкін сапа мен дизайнды көрсетеді. Материалдар, сипаттізімдер мен жоспарлар сайтта орналастылғандардан ерекшеленуі мүмкін.
Бас жоспар
Алматы-Бішкек трассасы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Балалар алаңы
Дүкендер
автокөлік тұрағы
Аты-жөні
Телефон
Хабарлама мәтіні